Klachtenprocedure

Wij zien graag dat u tevreden bent over onze praktijk

Heeft u een klacht over mondzorgcentrum Truijen. Eenvoudige klachten kunt u telefonisch bespreken met onze baliemedewerkers, te bereiken op 0495-755539. U kunt u klacht ook schriftelijk aan ons kenbaar maken via Mail: info@mondzorgtruijen.nl.

Hoe ziet de klachtenprocedure eruit?

 • Intern zullen we de klacht in behandeling nemen.
 •  Mondzorgcentrum Truijen streeft ernaar u binnen 14 werkdagen van een
  inhoudelijke reactie te kunnen voorzien. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan
  ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
 • Uw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld.
 • Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld. De gehele klachtenprocedure zal, uitzonderingen daargelaten, binnen zes
  weken worden afgerond.
 • Mocht uw klacht van grotere aard zijn en u bent van mening dat we samen niet
  tot een oplossing kunnen komen, wij kunnen u aangeven tot welke instantie u
  zich kunt richten.